Oklahoma City Thunder vs Orlando Magic Wednesday Nov 12, 2008 - MyPictureman