Oklahoma City Thunder vs Utah Jazz Wednesday Jan 14, 2009 - MyPictureman