Oklahoma City Thunder vs Utah Jazz Friday March 20, 2009 - MyPictureman