Oklahoma City Thunder vs Minnesota Timberwolves Sunday Nov 2, 2008 - MyPictureman