OKC Thunder vs Houston Rockets Wednesday Mar 24, 2010 - MyPictureman