OKC Thunder vs Houston Rockets Sunday Nov 29, 2009 - MyPictureman